Interview met Kristof Calvo

Het interview met Kristof Calvo was als een ‘mind shower’. Nu de conferentie op haar einde loopt, doet haast onvermijdelijk het pessimisme haar verlammende intrede in onze geesten.
Calvo reikt ons zijn persoonlijk bestrijdingsmiddel tegen dit gif: zowel het maatschappelijk draagvlak als ‘the bigger picture’ nooit uit het oog verliezen. Ook al zal de ommekeer naar een groene economie/maatschappij een ware revolutie zijn, een ware strijd, er bestaat een breed draagvlak bij de nieuwe generatie waarop wel degelijk gebouwd kan worden. Dat op politiek niveau, op amper twee weken tijd, er überhaupt een consensus binnen de VN (195 landen) wordt bereikt, mag bijna een mirakel heten. Hoe minimaal de resultaten ook zijn dit jaar. Het VN-proces is cruciaal en het waard om er in te blijven geloven.

Mooi ook om te zien hoe Kristof Calvo geniet van het politieke proces. Het enige wat enigszins ontbreekt is een blik die niet alleen op het proces, maar ook op zichzelf gericht wordt.

Zie hieronder enkele vragen die we stelden:

Wat vindt u van 11.11.11 rapport, waaruit blijkt dat er 200 mljn werd geïnvesteerd in emissiehandel door de Belgische regering? Kunnen de investeringen in emissies niet beter in binnenlandse projecten geïnvesteerd worden?
Inderdaad beter om van de 200 mljn euro in nationale projecten te pompen. Veel projecten werden opgedoekt of hebben onvoldoende effect, zoals de subsidies voor zonnepanelen. Momenteel investeren we via emissie handel bijvoorbeeld in isolatie van huizen in Hongarije. Dit zou ook in België gedaan kunnen worden. Dit levert extra jobs en een terugschroeving van de energiefactuur. Vaak wordt er vanuit gegaan dat er efficienter geïnvesteerd kan worden in buitenlandse projecten, echter bestaan hierover geen studies die dit aantonen. In België worden geen scenario-analyses gedaan. Er bestaat geen bewijs dat investeringen in buitenlandse projecten meer of minder waarde opleveren dan investeringen in binnenlandse projecten.

Wat vindt u van de Cartagena Dialoog, de coalitie tussen EU, kleine eilandstaten en de minst ontwikkelde landen?

Een algemene schift in het denken is belangrijk. We moeten van een arm versus rijk discours naar een progressief en handelend versus conservatief en niet handelend discours. Europa kan zich manifesteren op internationaal niveau door een voortrekker te worden in klimaatbeleid- en onderhandelingen. Europa zou kunnen samenwerken met ontwikkelingslandenn op die manier kan het arm versus rijk discours overstegen worden.

Wat vindt u van de Walk Out actie hier op COP19, waarbij diverse ngo’s en sociale organisaties de conference verlieten?
Het is een mooie actie, ik sta volledig achter de ideeën van de ngo’s en sociale organisaties. Ze stellen duidelijk dat de klimaatonderhandelingsprocessen erg belangrijk zijn, maar protesteren tegen de houding van de Poolse overheid en de passieve, conservatieve houding tijdens de klimaatonderhandelingen hier in Warschau. De focus ligt nu op Lima. Echter is het niet nodig om een negatieve houding aan te nemen tegenover de processen in het algemeen. Je moet weten dat dit veranderingsproces immens is, vergelijkbaar met de invoering van sociale zekerheidsrechten, de democratisering van de politiek en vrouwenemancipatie. Waarom zo weinig progress? Omdat het inmens moeilijk is consensus te vinden tussen zoveel partijen, landen en stakeholders. De economische belangen zijn zo groot, Ontwikkelde landen willen welvaart niet opgeven, terwijl ontwikkelingslanden dezelfde welvaart willen bereiken als anderen.

Zijn jongeren tegenwoordig meer of minder begaan met klimaat dan vroeger?
Jongeren zijn heel begaan met klimaat. De eerste generatie die opgroeit met leerboeken over klimaatveranderingen en duurzaamheid zit nu in de schoolbanken. Klimaat effecten zitten ingebakken in hun referentie- en beoordelingskader. Ik maak me op politiek en verkiezingsvlak niet al te veel zorgen over de toekomst, aangezien deze generatie erg begaan zal zijn met de waarden en normen die gepaard gaan met klimaatverandering.

Kinge en Ines

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s